Hlavička úvodní stránka

CK MA.CE.K

Vyhledávání

Nabídka


Největší náhorní plošina Evropy – NP Hardangervidda

Termín:26. 08. 2015 - 06. 09. 2015
Délka:12 dní
Cena:12.950 Kč
Místo:HARDANGERVIDDA

pěší trek 100 km nejjižnější evropskou  výspou arktické flóry a fauny (průměrná nadmořská výška 1.200 m) a zároveň největší náhorní plošinou Evropy (7.400 km2). Divočinou s horskými vrcholy, říčkami, jezery, vodopády a mokřady. Putování malebnou lesotundrou i arktoalpínskou tundrou se stády divokých sobů polárních. Zhruba 100 km dlouhý pěší trek největší náhorní plošinou v Evropě (7.400 km2), národním parkem Hardangerviddou si zpestříme 40 km plavbou lodí po jezeře Mosvatn i návštěvou Norského průmyslového muzea Vemork a malou naučnou stezkou. Vemork a okolí je místem skutečných událostí z 2. světové války, ztvárněných ve filmu Hrdinové z Telemarku. Oblast Hardangerviddy pro své tréninky využívali také proslulí polární cestovatelé Amundsen a Nansen. Domů si odvezete nezapomenutelné dojmy z panenské přírody.

Popis této nabídky:

1.- 3.den:
z ČR do dánského Hirtshalsu. Marup Kiele – kostel ze 14. století, zčásti zasypaný spolu s dalšími domy tzv. pochodující dunou.  Výšlap na dunu vysokou 60 metrů. Z Hirtshalsu trajektovou lodí Severním mořem do norského přístavu Larvik. Jižním Norskem  do hlubokého údolí Rjukanu a Vemorku. Vemork – možnost návštěvy Norského průmyslového muzea, malá naučná stezka válečných událostí z let 1942-43 (Hrdinové z Telemarku, Výbuch v podzemním jezeře). První kilometry s batohem na zádech a první nocleh ve volné přírodě.
4.- 11.den:
trek  náhorní plošinou s horskými hřebeny a vrcholy, říčkami, jezery arktickou tundrou a lesotundrou. Na stokilometrové pěší trase uvidíme sedm velkých (Vaervatnet, Nedre, Ovre, Haraldsja, Kalhovdfjarden, Nusstjonn a Vrasjaen) a bezpočet malých jezer a jezírek. Obklopovat nás budou vrcholy s výškami do 1.400 metrů. Při troše štěstí jistě spatříme stáda divoce žijícího soba polárního. Protože v této době již v Hardangerviddě začne severský podzim, můžeme se těšit na výrazný úbytek obtížného hmyzu a především na houby a lesní plody. Nádherná liduprázdná krajina jistě každého okouzlí. V Lii se nalodíme na 40 km plabu po jezeře Mosvatn. Po vylodění se na pevninu čeká poslední pěší úsek podél řeky Mana k jezeru Manvatn a nocleh na jeho březích. Pochod definitivně ukončíme opět ve Vemorku. V programu je ukryt jeden rezervní den pro případ špatného počasí, který ale také můžeme využít k lenošení v krásné přírodě či radiálnímu výšlapu bez batohů.
12.- 13.den:
návrat do Larvičku. Plavba mořem do Hirtshalsu a přejezd do ČR s jedním noclehem na cestě.

Cena zahrnuje:

dopravu  po dobu zájezdu a zpět dle programu zájezdu, cenu trajektu z Dánska do Norska a zpět, plavbu lodí po jezeře Mosvatn, služby průvodce, zákonné pojištění úpadku CK.

Cena nezahrnuje:
vlastní stravování, v případě zájmu vstupné do památkových objektů, urazové pojištění a cestovní pojištění (CK vyžaduje jeho uzavření pro tento zájezd).